Veel gestelde vragen

Hoe gaat de aanmelding bij jullie?

De aanmelding gaat via de basisschool. Het OLZ valt onder het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht en de aanmeldingsprocedure staat hier :https://www.swv-vo-zou.nl/aanmeldingsprocedure/.

Hoe zien de klassen er bij jullie uit en hoe worden die samengesteld?

Op basis van je basisschooladvies word je ingedeeld in één van onze niveaugroepen; de Havo-kansklas, een havo/vwo brugklas, een homogene vwo groep of de gymnasiumklas. In de havo/vwo en de vwo klassen wordt er daarnaast ook een keuze gemaakt voor een sport- of expressieprofiel. Op basis van de aanmeldingen bekijken we of je in een klas komt met leerlingen die allemaal hetzelfde profiel volgen of in een klas met een gemengd profiel. In dat laatste geval heb je bij profielgerelateerde vakken les in een profielgroep, bestaande uit leerlingen die uit twee klassen samenkomen voor deze momenten.

Hoe groot zijn de klassen bij jullie op school?

De klassen bij ons op school bestaan in principe uit maximaal 30 leerlingen. Ook komt het voor dat er kleinere klassen worden gemaakt, afhankelijk van de aanmeldingen. Dit jaar hebben wij gemiddeld 26 leerlingen in de brugklas.

Wat is het sport- of expressieprofiel precies? Heb je dan extra uren in je rooster?

Naast verplichte vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands, geschiedenis, wiskunde en Engels hebben middelbare scholen een ‘vrij deel’. Dit zijn dus wel verplichte lesuren maar de school mag zelf bepalen hoe deze ruimte wordt ingevuld. Wij hebben ervoor gekozen dit vrije deel voor de Havo-kansklas voor extra lessen in de kernvakken Nederlands en wiskunde in te zetten, in de gymnasium afdeling worden Grieks en Latijn maar ook gymnasiumXtra projecten gegeven. Alle overige leerlingen volgen bij ons een profilering in sport of expressie. De nadruk bij deze vakken ligt bij samenwerking, presenteren, je talenten ontdekken en begeleid over je eigen grenzen heen durven gaan. Heel leerzaam dus, en ook nog eens heel leuk!

Wat doen jullie om (cyber) pesten tegen te gaan op school?

We besteden op school veel aandacht aan het groepsproces, de mentor van je klas zal dit proces begeleiden. Ter preventie wordt er ook een interactieve voorstelling over pesten in de brugklassen voor de leerlingen opgevoerd met een vervolg in de mentorlessen. Daarnaast beschikken we over een coördinator sociale veiligheid, een mediawijsheid coach en een coach groepsdynamica. En natuurlijk praten we eventuele onenigheden snel uit met de betrokken partijen zodat iedereen zich prettig blijft voelen op school. Dat vinden we heel belangrijk want alleen als je je fijn voelt op school kun je goed leren!

Wat is er bijzonder aan jullie gymnasium, waarom heet het gymnasiumextra?

Met een vwo-advies kun je op het OLZ terecht op het vwo. Maar als je goed kunt leren én je vindt leren leuk, dan is ons gymnasium echt iets voor jou. Nieuwsgierig zijn, iets onderzoeken, puzzelen, een probleem oplossen, een vraag tot op de bodem uitzoeken, boeken lezen, filosoferen, een proefje doen, creatief zijn met muziek of kunst – past dit bij jou? Dan kun je het beste uit jezelf halen op het gymnasium op het OLZ!

En hoe dan? Met Latijn en Grieks duik je de wereld in van de klassiek oudheid en natuurlijk hoor je mooie verhalen uit de mythologie en de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen. Daarnaast ga je je verder ontwikkelen via X-tra projecten, waar je denken en doen combineert. Je maakt ook excursies om te beleven wat je leert. Dus wil jij meer uit jezelf halen? Dan biedt het gymnasium jou veel Xtra’s.

Kun je als je voor de havo-kansklas of het gymnasium kiest ook sport of expressie kiezen?

Als je voor de Havo-kansklas kiest, krijg je in het eerste jaar een uur extra wiskunde en Nederlands. Na het eerste jaar ga je naar 2 mavo of 2 havo en daar kun je dan kiezen voor het sport- of expressieprofiel. Maar tijdens de activiteitenweken doe je al wel met de sport- en expressieactiviteiten mee.

Gymnasiumleerlingen kunnen niet kiezen voor het sport- of expressieprofiel: je hebt de vakken Latijn en (vanaf de 2e klas) Grieks. Daarnaast ga je aan de slag met de Xtra-projecten waar je denken en doen combineert en excursies maakt om te beleven wat je leert. De Xtra projecten geven je ruim de gelegenheid om je breder te ontwikkelen.

Kun je ook voor sport en expressie samen kiezen?

Nee, je maakt een keuze voor een van de twee profielen en die hou je tot en met de 3e klas. Natuurlijk heeft een expressieleerling ook LO lessen en heeft een sportleerling ook beeldende vorming, dans, drama en muziek. In de bovenbouw kun je hier een vervolg aan geven door kunst (beeldend of dans) of Bewegen, Sport en maatschappij (BSM) als examenvak te kiezen.

Wanneer wordt de beslissing genomen of je naar de mavo, havo of het vwo gaat?

Na de brugklas vindt de eerste determinatie plaats. In de tweede klas kom je dan in een mavo, havo of vwo klas terecht. Vanuit die klas kun je ook in de 3e klas nog overstappen naar een ander niveau.

Hoe ziet een lesdag er bij jullie uit?

We hebben een lesrooster met 45 minuten lessen, die vaak als twee uren (blokuur) zijn ingeroosterd. Dat is prettig voor de rust (je hebt minder verschillende vakken per dag, minder boeken, minder wisselingen). Voor vakken als muziek, lichamelijke opvoeding, drama etc. is een blokuur nodig om de les goed te kunnen geven.

Twee keer per jaar is er een activiteitenweek, waarin de normale lessen vervallen en er extra tijd wordt besteed aan de profielen of verrijkings- en verdiepingsopdrachten. Er worden sporttoernooien georganiseerd, excursies gepland en clinics of workshops gevolgd. Ook is er ruimte voor vakoverstijgende projecten.

Hoeveel lesuren heb ik in de week en is dat hetzelfde voor de verschillende brugklassen?

Je hebt ongeveer 32 lesuren per week. In de Havo-kansklas en de gymnasium brugklas heb je een lesuur extra ten opzichte van de andere klassen. Dat heb je er natuurlijk graag voor over.

Waarin is jullie school anders dan andere scholen in Zeist en omgeving?

  • We zijn een openbare school, waar iedereen welkom is. Dat betekent dat afkomst, godsdienst of geaardheid bij ons geen verschil maakt.
  • We zijn een warme school met een goed begeleidingssysteem. We vinden het belangrijk dat je gezien en gekend wordt op school. Leerlingen geven aan dat je jezelf mag zijn bij ons op school.
  • We willen ons onderwijs aanpassen aan de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Daarom is er veel keuze: naast het sport- of expressieprofiel in de onderbouw, kun je ook kiezen om beter in Engels te worden en een Cambridge Certificaat halen. Of als je heel nieuwsgierig bent en vast op de universiteit rond wilt kijken, kun je in de bovenbouw aan het U-talent programma deelnemen. Er zijn olympiades voor wiskunde, natuurkunde of scheikunde.
  • Naast deze vakken zijn ook drama, muziek en dans vakken bij ons op school. Je kunt kunst of sport maar ook dans als examenvak kiezen. En je kunt in de schoolband spelen, of aan het schooltoneel deelnemen. Misschien kun je goed debatteren, dan is de debatclub wat voor jou of de leerlingenraad. Je gaat dan met de schoolleiding in gesprek over zaken die op school spelen. Daarnaast heeft onze school een actieve GSA, die opkomt voor de rechten van alle leerlingen om te kunnen zijn wie je bent.
  • Als je in de eerste ronde voor onze school kiest, met een passend advies, word je altijd geplaatst.

Hoe begeleiden jullie leerlingen op school?

De mentor geeft een mentorles waarin ‘leren leren’ centraal staat. Ook wordt daar aandacht besteed aan hoe je met elkaar omgaat zowel op school als online.

Er zijn ook een remedial teacher, orthopedagoog en ECHA specialisten (voor hoogbegaafde leerlingen) bij ons op school aanwezig, in het geval je leerproblemen of andere problemen hebt. Zij worden gevraagd mee te denken over een goede oplossing voor jouw (leer)problemen.

Als je extra ondersteuning nodig hebt, hoe word je dan bij jullie op school geholpen?

Als je een leerprobleem hebt zoals dyslexie bijvoorbeeld, dan is er een remedial teacher die je op weg kan helpen. Ook bij andere problemen zoals faalangst of AD(H)D kun je extra ondersteuning krijgen als dat nodig is.
Als er meerdere problemen spelen of een probleem ernstiger is, dan wordt er een plan opgesteld (OPP) met jou en je ouders en kan er een coach(docent) bij de begeleiding betrokken worden. We hebben ook een Trajectlokaal, dat is een rustige ruimte die beschikbaar (bv. in pauzes) is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

De begeleiding is altijd gericht op kunnen functioneren binnen een regulier onderwijssysteem, dit betekent dat er een beperking is qua intensiteit van de begeleiding

Als je hoogbegaafd bent, hoe word je dan bij jullie op school ondersteund?

Wij zijn een begaafdheidsprofielschool (BPS), wat betekent dat wij kennis in huis hebben om hoogbegaafde leerlingen extra te ondersteunen. Onze experts en coaches begeleiden leerlingen vanuit een talentplan, dat samen met jou wordt opgesteld. Je kunt 4 uur per week vrijmaken van de gewone lessen om met andere (verdiepende) opdrachten aan de slag te gaan. In de Rijke Ruimte treffen leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn elkaar in tussenuren, tijdens het werken aan projecten of na schooltijd.

Heb je een laptop nodig als je naar het OLZ gaat?

Wij werken naast boeken en werkboeken ook met laptops, omdat er op die manier op veel verschillende manieren geleerd kan worden. We zijn geen laptopschool, maar zien digitale mogelijkheden als een goede aanvulling op ons onderwijs.

Er wordt via de RentCompany een huurovereenkomst aangeboden aan ouders, maar leerlingen mogen ook hun eigen laptop meebrengen.

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage bij jullie op school?

Informatie over de schoolkosten vind je hier.