Veel gestelde vragen

Wordt er bij jullie op school geloot?

Iedereen die toelaatbaar is en zich in de eerste ronde bij ons aanmeldt is welkom. In de tweede ronde (evt. 3e ronde) kijken we hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Dat laten we dan aan de basisscholen weten en staat ook op de POVO site.

Hoe zien de klassen er bij jullie uit en hoe worden die samengesteld?

Op basis van je basisschooladvies word je ingedeeld in één van onze niveaugroepen; de Havo-kansklas, een havo/vwo brugklas, een homogene vwo groep of de gymnasiumklas. In de havo/vwo en de vwo klassen wordt er daarnaast ook een keuze gemaakt voor een sport- of expressieprofiel. Op basis van de aanmeldingen bekijken we of je in een klas komt met leerlingen die allemaal hetzelfde profiel volgen of in een klas met een gemengd profiel. In dat laatste geval heb je bij profielgerelateerde vakken les in een profielgroep, bestaande uit leerlingen die uit twee klassen samenkomen voor deze momenten.

Hoe groot zijn de klassen bij jullie op school?

De klassen bij ons op school bestaan in principe uit maximaal 30 leerlingen. Ook komt het voor dat er kleinere klassen worden gemaakt, op basis van de aanmeldingen. Omdat wij geen loting hanteren hierbij is van tevoren niet duidelijk aan te geven hoe groot de klassen precies zullen worden.

Wat is het sport- of expressieprofiel precies? Heb je dan extra uren in je rooster?

Naast verplichte vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands, geschiedenis, wiskunde en Engels hebben middelbare scholen een ‘vrij deel’. Dit zijn dus wel verplichte lesuren maar de school mag zelf bepalen hoe deze ruimte wordt ingevuld. Wij hebben ervoor gekozen dit vrije deel voor de Havo-kansklas voor extra lessen in de kernvakken in te zetten, in de gymnasium afdeling worden Grieks en Latijn maar ook vakken als ‘Gymnasium in Actie’ en ‘De Verrijking’ gegeven. Alle overige leerlingen volgen bij ons een profilering in sport of expressie. De nadruk bij deze vakken ligt bij samenwerking, presenteren, je talenten ontdekken en begeleid over je eigen grenzen heen durven gaan. Heel leerzaam dus, en ook nog eens heel leuk!

Wat doen jullie om (cyber) pesten tegen te gaan op school?

We besteden op school veel aandacht aan het groepsproces, de mentor van je klas zal dit proces begeleiden. Ter preventie wordt er ook een voorstelling over pesten in de brugklassen voor de leerlingen opgevoerd. Daarnaast beschikken we over een coördinator sociale veiligheid en natuurlijk praten we eventuele onenigheden snel uit met de betrokken partijen zodat iedereen zich prettig blijft voelen op school. Dat vinden we heel belangrijk want alleen als je je fijn voelt op school kun je goed leren!

Wat is er bijzonder aan jullie gymnasium, waarom heet het gymnasiumextra?

Als je bij ons het gymnasium kiest, dan krijg je naast klassieke talen zoals op alle gymnasia, ook bijzondere vakken. Deze vakken heten ‘de Verrijking’ en ‘Gymnasium in Actie’. In de Verrijking combineren we denken en doen, hier komen ook sport en expressie elementen terug. We gaan in activiteitenweken op excursie om te beleven wat je hebt geleerd. In ‘Gymnasium in Actie’ staat het doen van onderzoek centraal, waar Xtra projecten ruim de gelegenheid geven om je breder te ontwikkelen.

Kun je als je voor de havo-kansklas of het gymnasium kiest ook sport of expressie kiezen?

Als je voor de Havo-kansklas kiest, krijg je in het eerste jaar een uur extra wiskunde, Engels en Nederlands. Na het eerste jaar ga je naar 2 mavo of 2 havo en daar kun je dan kiezen voor het sport- of expressieprofiel.

Gymnasiumleerlingen kunnen niet kiezen voor het sport- en expressieprofiel: zij hebben de vakken ‘De Verrijking’ en ’Gymnasium in Actie’. In ‘De Verrijking combineren we denken en doen, hier komen ook sport en expressie elementen terug. We gaan in activiteitenweken op excursie om te beleven wat je hebt geleerd. In ‘Gymnasium in Actie’ staat het doen van onderzoek centraal, waar Xtra projecten ruim de gelegenheid geven om je breder te ontwikkelen.

Kun je ook voor sport en expressie samen kiezen?

Nee, je maakt een keuze voor een van de twee profielen en die hou je tot en met de 3e klas. Natuurlijk heeft een expressieleerling ook LO lessen en heeft een sportleerling ook beeldende vorming, drama en muziek.

Wanneer wordt de beslissing genomen of je naar de mavo, havo of het vwo gaat?

Na de brugklas vindt de eerste determinatie plaats. In de tweede klas kom je dan in een mavo, havo of vwo klas terecht. Vanuit die klas kun je ook in de 3e klas nog overstappen naar een ander niveau.

Hoe ziet een lesdag er bij jullie uit?

We hebben een lesrooster met 45 minuten.

Twee keer per jaar is er een activiteitenweek, waarin de normale lessen vervallen en er extra tijd wordt besteed aan de profielen of verrijkings- en verdiepingsopdrachten. Er worden sporttoernooien georganiseerd, excursies gepland en clinics of workshops gevolgd. Ook is er ruimte voor vakoverstijgende projecten.

Hoeveel lesuren heb ik in de week en is dat hetzelfde voor de verschillende brugklassen?

Je hebt ongeveer 32 lesuren per week. In de Havo-kansklas en de gymnasium brugklas heb je een lesuur extra ten opzichte van de andere klassen. Dat heb je er natuurlijk graag voor over.

Waarin is jullie school anders dan andere scholen in Zeist en omgeving?

  • We zijn een openbare school, waar iedereen welkom is. Dat betekent dat afkomst, godsdienst of geaardheid bij ons geen verschil maakt.
  • We zijn een warme school met een goed begeleidingssysteem. We vinden het belangrijk dat je gezien en gekend wordt op school. Leerlingen geven aan dat je jezelf mag zijn bij ons op school.
  • We willen ons onderwijs aanpassen aan de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Daarom is er veel keuze: naast het sport- of expressieprofiel in de onderbouw, kun je ook kiezen om beter in Engels te worden en een Cambridge Certificaat halen. Of als je heel nieuwsgierig bent en vast op de universiteit rond wilt kijken, kun je in de bovenbouw aan het U-talent programma deelnemen. Er zijn olympiades voor wiskunde, natuurkunde of scheikunde.
    Naast deze vakken zijn ook drama, muziek en dans vakken bij ons op school. Je kunt kunst of sport maar ook dans als examenvak kiezen. En je kunt in de schoolband spelen, of aan het schooltoneel deelnemen. Misschien kun je goed debatteren, dan is de debatclub wat voor jou of de leerlingenraad. Je gaat dan met de schoolleiding in gesprek over zaken die op school spelen. Daarnaast heeft onze school een actieve GSA, die opkomt voor de rechten van alle leerlingen om te kunnen zijn wie je bent.
  • Als je in de eerste ronde voor onze school kiest, met een passend advies, word je altijd geplaatst.

Hoe begeleiden jullie leerlingen op school?

De mentor geeft een mentorles waarin ‘leren leren’ centraal staat. Ook wordt daar aandacht besteed aan hoe je met elkaar omgaat zowel op school als online.

Er zijn ook een remedial teacher, pedagogisch medewerker en orthopedagoog bij ons op school aanwezig, in het geval je leerproblemen of andere problemen hebt. Zij worden gevraagd mee te denken over een goede oplossing voor jouw problemen.

Als je extra ondersteuning nodig hebt, hoe word je dan bij jullie op school geholpen?

Als je een leerprobleem hebt zoals dyslexie bijvoorbeeld, dan is er een remedial teacher die je op weg kan helpen. Ook bij andere problemen zoals faalangst of add kun je extra ondersteuning krijgen als dat nodig is.
Als er meerdere problemen spelen of een probleem ernstiger is, dan wordt er een plan opgesteld (OPP) met jou en je ouders en kan er een coach beschikbaar worden gesteld om jou passend onderwijs te bieden. We hebben ook een Trajectlokaal, dat is een ruimte die beschikbaar (bv. in pauzes) is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Als je hoogbegaafd bent, hoe word je dan bij jullie op school ondersteund?

Wij zijn een begaafdheidsprofielschool (BPS), wat betekent dat wij kennis in huis hebben om hoogbegaafde leerlingen extra te ondersteunen. Onze experts en coaches begeleiden leerlingen vanuit een talentplan, dat samen met jou wordt opgesteld. Je kunt 4 uur per week vrijmaken van de gewone lessen om met andere (verdiepende) opdrachten aan de slag te gaan. In de Rijke Ruimte treffen leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn elkaar in tussenuren, tijdens het werken aan projecten of na schooltijd.

Heb je een laptop nodig als je naar het OLZ gaat?

Volgend jaar starten we ook met laptops voor leerlingen bij ons op school. De ontwikkelingen in digitaal materiaal en de recente Corona periode hebben ons doen besluiten om hierop over te stappen. Er wordt een huurkoopovereenkomst aangeboden aan ouders en onze visie op digitaal onderwijs blijft: daar waar het een meerwaarde heeft worden digitale middelen ingezet.

Hoe hoog is de ouderbijdrage bij jullie op school?

De vrijwillige ouderbijdrage is €120 per jaar.
De verplichte* profielbijdrage is € 175 per jaar – dit geldt ook voor gymxtra.
Iedere leerling huurt een kluisje, dit kost €18 per jaar.

*De verplichte bijdrage geldt niet voor de havo-kansklas.