Criteria

Een leerling is toelaatbaar op het Openbaar Lyceum Zeist met een basisschool advies dat passend is bij het niveau van aanmelding.

  • Havo-kansklas: tl/havo advies of een sterk tl/mavo advies met onderbouwing plaatsingsadvies door basisschoolleerkracht.

  • Havo/vwo – havo of vwo advies.

  • Vwo – vwo-advies.

  • Gymnasium – vwo of gymnasium advies.