Schoolleiding

Schoolleiding

Rector
Dhr. drs. F.L.M. Spijkers


Conrector onderwijs
Mw. drs. M.E. ’t Lam

Conrector bedrijfsvoering
dhr. R. van Burgeler

Teamleider onderbouw havo
Dhr. M. Djukanovic

Teamleider onderbouw vwo
Dhr. S. Schouwerwou

Teamleider bovenbouw havo
Mw. P. de Jong

Teamleider bovenbouw vwo
mw. H. Winterink