Ziekmelden, absentie en verlof

Vóór 8.30 uur (laten) bellen naar telefoonnummer 030-6982188 (Dhr. K. Uylenbroek, verzuimcoördinator) en zodra je weer beter bent een briefje met vermelding van de duur van de afwezigheid afgeven bij de absentiemedewerker

Ziek en/of afwezig

Vóór 8.30 uur (laten) bellen naar telefoonnummer 030-6982188 (Dhr. K. Uylenbroek, verzuimcoördinator) en zodra je weer beter bent een briefje met vermelding van de duur van de afwezigheid afgeven bij de absentiemedewerker. Ziekmeldingen per email worden niet geaccepteerd.

Als de leerling tijdens schooltijd ‘niet lekker’ wordt, gaat deze eerst naar de verzuimcoördinator. De leerling mag nooit zomaar naar huis gaan, misschien moet er iemand mee! Wij verwachten een telefoontje als de leerling thuis is aangekomen.

Te laat

Eerst een ‘te-laat-briefje’ halen. Hoe vaak de leerling te laat komt, houdt de verzuimcoördinator bij. Als dat meer dan ééns is, betekent het de volgende ochtend om 8.00 uur terugkomen! Bij herhaaldelijk te laat komen, treft de teamleider passende sancties. Als die niet helpen licht de teamleider de ouders en eventueel ook de leerplichtambtenaar in.

Verlof aanvragen

Verlof (vrije uren of dagen) moet vóóraf door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de teamleider. Het formulier hiervoor vindt u hieronder: