Januari 2020


27

Toetsweek 2 bovenbouw (uitloop)

t/m 31-01-2020

29

Be Aware - klas 2

t/m 30-01-2020

30

H5: schoolexamens kunst

t/m 31-01-2020

Februari 2020


03

BSM-dag H4 en V4

08:30-16:30

05

Beroepenmarkt voor leerlingen h/v bovenbouw

05

Excursie voor leerlingen kunst

05

Meeloopmiddag groep 8

14:00-16:00

06

Avond van de poëzie

19:30-22:00

07

Deadline cijfers TW2 en eindcijfer PWS

08:30

10

Sportdag klas 1 Dodgebal

11

Sportdag klas 2 Volleybal

11

Deadline aanvraag herkansen/inhalen

16:15

12

Sportdag klas 3 Basketbal

12

Zeister schooldebat

12:30-16:30

13

Publicatie rooster inhalen/herkansen TW2

08:30

17

Voorstelling voor klas 2

18

Inhalen/herkansen TW2

21

Vrije dag voor krokusvakantie

hele dag

22

Krokusvakantie

t/m 28-02-2020

Maart 2020


02

Examen kick-off

14:00-16:00

04

Bijeenkomst klankbordgroep ouders en schoolleiding

19:30-21:00

05

OULEME-gesprekken

14:30-21:30

05

VIP-fest

19:30

06

PO-dag wiskunde

08:30-16:30

09
09

Toetsvrij havo 5/vwo 6

t/m 13-03-2020

11

Profielkeuze informatie-middag

16:30-17:30

16

Toetsweek 3 havo 5/vwo 6

t/m 23-03-2020

23

Toetsvrij H4/V4/V5

t/m 27-03-2020

26

Deadline voor opgeven van herkansen/inhalen H5/V6

14:00

27

Publicatie rooster herkansen/inhalen H5/V6

14:30

30

Studieverlof H5/V6

30

toetsweek 3 H4V4V5

t/m 03-04-2020

30

Activiteitenweek 2 onderbouw

t/m 03-04-2020

31

Voorstelling klas 3

April 2020


03

Deadline invoeren cijfers herkansen/inhalen H5/V6

08:30

09

Deadline profielkeuze havo 3 en vwo 3

09

Bijeenkomst examenkandidaten + uitdelen akkoordverklaringen

10

Pasen

t/m 13-04-2020

15

uiterste datum inleveren ondertekende akkoordverklaring

16

Grote gymnasium toneelavond

19:30

20

Examentraining (Lyceo)

20

Examentraining (intern)

t/m 21-04-2020

20

Excursieweek H4&V5

t/m 24-04-2020

21

Examentraining (Lyceo)

23

Afscheid examenleerlingen

17:00-20:00

24

Studieverlof examenleerlingen

25

Meivakantie

t/m 03-05-2020

Mei 2020


07

Centraal examen 1e tijdvak

t/m 25-05-2020

13

Deadline opgeven herkansen/inhalen H4V4V5

16:15

14

Bijeenkomst klankbordgroep ouders en schoolleiding

19:30-21:00

15

Publicatie rooster herkansen/inhalen H4V4V5

20

Herkansen/inhalen H4/V4/V5

21

Hemelvaart

t/m 24-05-2020

26

Klas 4: Op sterk water

31

Pinksteren

t/m 01-06-2020

Juni 2020


02

Extra vrije dag

04

V5: Schoolexamens kunst

08

HB-leerlingen: Presentatiemiddag 2 Verrijkingsprojecten

15:00-16:30

08

Ouders BPS: Bijeenkomst 3

16:30-17:30

10

uitslag Centraal Examen 1e tijdvak

10

H4/V4 schoolexamens kunst

t/m 12-06-2020

10

Gegevens worden opgehaald. Wacht een paar seconden en knip of kopieer vervolgens opnieuw.

13:00

10

Ontvangst geslaagden

16:00

11

Doek & Planken

11

Deadline aanvragen herkansing CE1

11:00

11

Afsluitende presentaties onderzoeksopdracht BSM VWO5

14:45-17:00

12

H4/V4 schoolexamens kunst

15

Centraal Examen 2e tijdvak

t/m 17-06-2020

15

Toetsvrij bovenbouw t/m 19-6

22

Toetsvrij bovenbouw t/m 19-6

22

toetsweek 4 H4V4V5

t/m 29-06-2020

26

uitslag Centraal Examen 2e tijdvak

29

Toetsweek Onderbouw t/m 3-7

Juli 2020


01

Start project vwo4

01

Start fase 1 PWS havo4/vwo5; project vwo4

01

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

13:30-16:00

02

Deadline cijfers havo4, vwo4 en vwo5

08:30

02

Toetsinzage bovenbouw

12:20-13:50

02

Mentorles bovenbouw

14:00-14:45

02

Deadline opgeven herkansingen bovenbouw

15:00

03

PWS-dag havo4/vwo5; project vwo4

03

Diplomauitreiking havo5

14:30

03

Diplomauitreiking vwo6

19:30

06

Studieprogramma herkansingen bovenbouw

06

Inhaaldag Onderbouw

06

Intakegesprekken externe aanmeldingen

07
07

Herkansingen en Inhalen Bovenbouw

07

Toetsinzage klas 1, 2 en 3

10:20-11:50

07

Mentorles klas 1, 2 en 3

12:20-13:05

08

Afsluitdag Profielen klas1

08
08

PWS-dag havo4/vwo5

08

Projectdag klas 2 en 3

09

PWS-dag havo4/vwo5

09

Mentordag klas 3

09

Afsluitdag Profielen klas2

09
09

Projectdag klas 1

10

mentordag vwo4

10

afsluiten PWS 1ste fase

10

Mentordagen klas 1 en 2

10

Afsluitdag Profielen klas3

14

Gesprekken niet bevorderde leerlingen 

16

Boeken inleveren volgens schema

17

Rapport ophalen

18

Zomervakantie leerlingen en docenten t/m 30-08-2020

t/m 30-08-2020

Augustus 2020