Opleidingsschool

Wij investeren als school graag in de toekomst. Een belangrijk aspect is dat we zorg willen dragen voor het opleiden van toekomstige collega’s. Gezien het huidige lerarentekort is het essentieel tijdig goede docenten aan te trekken en op te leiden. Daarnaast willen wij als school de studenten het plezier in het lesgeven graag bijbrengen.

Netwerk

Het leren binnen onze school staat niet op zichzelf. Hier hoort een netwerk van opleiders binnen onze school en de hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht bij. Studenten worden binnen de school begeleid door de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider is de ervaren vakdocent binnen de school. Vanuit Archimedes komt er regelmatig een Instituutsbegeleider naar het Openbaar Lyceum. Samen met de werkplekbegeleider is hij verantwoordelijk voor het leertraject dat de student volgt. Over de begeleiding van de studenten op het Openbaar Lyceum oordeelde de keurmerkcommissie heel positief. Dat is ook de reden waarom leraren in opleiding graag op onze school stagelopen.

Uw zoon of dochter zal dit jaar dus bij verschillende vakken leraren in opleiding tegen kunnen komen die observeren, begeleiden of lesgeven. Het is namelijk niet alleen de moeite waard om les te krijgen, maar het is ook leuk om les te geven!

Wat wij bieden

  • Gemotiveerde werkplekbegeleiders
  • Nauwe, prettige samenwerking met de instituutsbegeleider
  • Een school in beweging waarin je wordt uitgedaagd om je op allerlei terreinen in de school in te zetten
  • Intervisie met studenten op het Openbaar Lyceum
  • Een school waar jouw extra inzet gewaardeerd wordt

Contact

Neem contact op met onze schoolopleiders:

mw. C. van de Ridder
cridder@olz.nl

dhr. N. Rietbroek
nrietbroek@olz.nl

mw. K. van Summeren
ksummeren@olz.nl