Gymnasiumxtra

Je kunt meer en je wilt meer

Op het gymnasium van het Openbaar Lyceum Zeist komen de 21e eeuw en de oudheid samen in een divers, uitdagend en actief aanbod. We zien dat leerlingen die voor ons gymnasium kiezen op de basisschool al sneller door de stof gingen. Bij ons GymnasiumXtra ga je ook sneller door de stof: het herhalen doen we minder. Leerlingen op het gymnasium kunnen zich verder ontwikkelen via Xtra-projecten waar je denken en doen combineert, en excursies maakt om te beleven wat je leert.

Latijn en Grieks

Op het gymnasium leer je de taal en de cultuur van de Romeinen en de Grieken. Latijn en Grieks zijn belangrijke vakken, omdat je door Latijn en Grieks belangrijke dingen leert. Zo leer je talen begrijpen, je leert nauwkeurig te kijken en te werken. Tot slot leer je over andere culturen en mythologie. Daardoor zal je je eigen cultuur beter leren begrijpen. We hebben elk jaar de Grote Gymnasiumtoneelavond: op deze avond voeren alle leerlingen van het gymnasium met hun klas een toneelstuk op dat gebaseerd is op een mythe.

Activiteitenweken

Leren doe je in de les, maar ook erbuiten. Twee keer per jaar hebben we een activiteitenweek. In deze periodes heb je geen les, maar we ondernemen wel van alles, zowel binnen de school als buiten de school, tijdens excursies en projecten.

Kosten

Voor de buitenlesactiviteiten van het gymnasium vragen wij een ouderbijdrage van € 180,00.

Geschiedenis

Ons GymnasiumXtra bouwt voort op eerdere ervaringen die opgedaan zijn met het onderwijsconcept ‘De Jonge Onderzoeker’ voor begaafde leerlingen. Het nieuwe programma GymnasiumXtra richt zich op een bredere doelgroep en besteedt naast onderzoek ook veel aandacht aan typische gymnasium-vaardigheden zoals kritisch denken, academische vaardigheden en brede ontwikkeling.
In 2018 is het OLZ toegetreden tot de vereniging Begaafdheids Profiel Scholen (BPS), met de bedoeling uitdagend en verrijkend onderwijs en begeleiding voor meer-en hoofdbegaafden op onze school te realiseren. Het programma van GymnasiumXtra sluit daar natuurlijk prachtig op aan.

Iets voor jou?

  • Je kunt voor het gymnasium op onze school kiezen als je nieuwsgierig bent en als je het leuk vindt om dingen uit te zoeken.

  • Je wilt uitgedaagd worden en niet eindeloos hetzelfde opdrachtje achter elkaar doen.

  • Je interesseert je voor meer dan voor één vak. Je wilt over veel verschillende vakken wat leren.

  • Je vindt het leuk om te lezen en te denken, maar je wilt ook graag doen, bijvoorbeeld dingen maken, uitzoeken, opvoeren of presenteren.

  • Je wilt ook in aanraking komen met creativiteit en kunst.

  • Je wilt een streepje voor hebben bij een vervolgopleiding.

Contact

Neem contact op met de coördinator:

Mw. H. Lanslots
hlanslots@olz.nl