Leermiddelen 2023-2024 inleveren

Het inleveren van huurboeken is op donderdag 11 juli a.s. Zie hieronder voor alle informatie.

Het inleveren van (huur)boeken is op donderdag 11 juli in lokaal 011 (bij de fietsenstalling) volgens onderstaand schema:

10.00-10.15 Gymnasium 1, 2 en 3*
10.15-11.00 4 havo
11.00-11.30 4 vwo
11.30-12.00 5 havo
12.00-12.45 5 vwo
12.45-13.15 6 vwo

* In de onderbouw hebben alleen gymnasiumklassen huurboeken.

Van VanDijk ontvang je per e-mail het inleverformulier. Hierop staan de boeken die ingeleverd moeten worden. Voor een snelle en foutloze verwerking van de inlevering is het belangrijk dat je het inleverformulier meeneemt naar de inleverdag. Geprint of op de telefoon.

Doe de boeken die niet ingeleverd hoeven te worden niet direct bij het oud-papier. Misschien zijn ze volgend schooljaar nog nodig.

Let op!

Kan je op de inleverdag niet? Probeer of iemand anders het voor je kan doen. Als dat ook niet kan stuur je boeken dan zelf terug naar van Dijk.