Aanmelden hoger leerjaar

Algemeen

 • Leerlingen zijn in het bezit van een overgangsbewijs en een positief advies van de school van herkomst over inzicht, inzet en motivatie.
 • Leerlingen die zich aanmelden voor klas twee en hoger, dienen dit vóór 1 april kenbaar te maken. Met deze leerlingen wordt een intakegesprek ingepland en afhankelijk van toelaatbaarheid kunnen leerlingen worden geplaatst, mits er ruimte is.
 • Leerlingen die zich na 1 april aanmelden, worden op een wachtlijst geplaatst – dit geldt ook voor leerlingen die onze school als tweede keuze opgeven.
 • Leerlingen van binnen de NUOVO scholengroep die willen instromen op het Openbaar Lyceum Zeist, dienen dit ook vóór 1 april kenbaar te maken. Dit kan door contact op te nemen met de leerlingenadministratie (aanmeldingolz@openbaarlyceumzeist.nl).
 • Bij iedere 1e keus aanmelding die vóór 1 april is gedaan voert de teamleider een intakegesprek over de mogelijkheden en motivatie van de leerling. Dit geldt ook voor leerlingen die zich aanmelden i.v.m. een verhuizing (1e keus) naar onze regio.
 • Bij aanmelding na 1 april door externe leerlingen en leerlingen die het OLZ als 2e keuze aangeven, wordt na de overgangsvergaderingen (week voor de zomervakantie) contact opgenomen. Wanneer er voldoende ruimte is in de betreffende jaarlaag, word je uitgenodigd voor een gesprek.

Procedure doorstromen TL4 naar havo 4

Per 1 augustus 2020 is het doorstroomrecht voor tl- en havoleerlingen geregeld in de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Dit betekent het volgende:

 • ·Alle leerlingen met een TL4 diploma krijgen de kans om door te stromen naar havo 4.
 • De deadline voor aanmelden havo 4 is 1 april in het jaar voorafgaand aan het schooljaar van instromen. Leerlingen die zich later aanmelden, kunnen nog worden geplaatst afhankelijk van de ruimte die er is.
 • Leerlingen kiezen profielen en vakken die aansluiten bij de vakken waarin ze op het vmbo examen hebben gedaan.
 • Na aanmelding voor 1 april bij eerste keuze OLZ wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en zal er een advies uitgebracht worden wat betreft vakkenkeuze, motivering en slagingskans voor het havo. Dit gesprek heeft een adviserend karakter.
 • Externe leerlingen die zich aanmelden na 1 april komen op de wachtlijst. Zij horen in de laatste schoolweek of er ruimte is. Indien dit het geval is, wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en zal er een advies uitgebracht worden wat betreft vakkenkeuze, motivering en slagingskans voor het havo. Dit gesprek heeft een adviserend karakter.

Procedure doorstromen havo 5 naar V5

Per 1 augustus 2020 is het doorstroomrecht voor tl- en havoleerlingen geregeld in de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Dit betekent het volgende:

 • Alle leerlingen met een havo diploma krijgen de kans om door te stromen naar vwo 5.
 • Het extra vak op de havo is geen voorwaarde meer om toegelaten te worden in vwo-5. Wel moet je op het vwo uiteindelijk in 8 vakken eindexamen doen. Mocht een leerling hier met het havo-pakket niet aan voldoen, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leerling om dit vak naar behoren af te ronden op het vwo (zie aansluiting per vak*).
 • Deadline voor aanmelden vwo 5 is 1 april in het jaar voorafgaand aan het schooljaar van instromen. Leerlingen die zich later aanmelden, worden nog geplaatst afhankelijk van de ruimte die er is.
 • Na aanmelding bij eerste keuze OLZ wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en zal er een advies uitgebracht worden wat betreft vakkenkeuze, motivering en slagingskans voor het vwo. Dit gesprek heeft dus een adviserend karakter.
 • Externe leerlingen die zich aanmelden na 1 april komen op de wachtlijst. Zij horen in de laatste schoolweek of er ruimte is. Indien dit het geval is, wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en zal er een advies uitgebracht worden wat betreft vakkenkeuze, motivering en slagingskans voor het havo. Dit gesprek heeft een adviserend karakter.

Aanmelden schooljaar 2023-2024

Voor aanmelding in het huidige schooljaar (22-23) kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie (030-6914518).