Aanmelden hoger leerjaar

Algemeen

  • Leerlingen zijn in het bezit van een overgangsbewijs en een positief advies van de school van herkomst over inzicht, inzet en motivatie.
  • Leerlingen die zich aanmelden voor klas twee en hoger, dienen dit vóór 1 april kenbaar te maken. Met deze leerlingen wordt een intakegesprek ingepland en afhankelijk van toelaatbaarheid kunnen leerlingen worden geplaatst, mits er ruimte is.
  • Leerlingen die zich na 1 april aanmelden, worden op een wachtlijst geplaatst – dit geldt ook voor leerlingen die onze school als tweede keuze opgeven.
  • Leerlingen van binnen de NUOVO scholengroep die willen instromen op het Openbaar Lyceum Zeist, dienen dit ook vóór 1 april kenbaar te maken. Dit kan door contact op te nemen met de leerlingenadministratie (aanmeldingolz@openbaarlyceumzeist.nl).
  • Bij iedere 1e keus aanmelding die vóór 1 april is gedaan voert de teamleider een intakegesprek over de mogelijkheden en motivatie van de leerling. Dit geldt ook voor leerlingen die zich aanmelden i.v.m. een verhuizing (1e keus) naar onze regio.
  • Bij aanmelding na 1 april door externe leerlingen en leerlingen die het OLZ als 2e keuze aangeven, wordt na de overgangsvergaderingen (week voor de zomervakantie) contact opgenomen. Wanneer er voldoende ruimte is in de betreffende jaarlaag, word je uitgenodigd voor een gesprek.

Aanmelden schooljaar 2023-2024

Voor aanmelding in het huidige schooljaar kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie (030-6914518).