NUOVO Scholengroep

NUOVO biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de gemeente Utrecht en omgeving. Het Openbaar Lyceum Zeist is een van de scholen die deel uitmaakt van deze stichting voor openbaar onderwijs.

Het Openbaar Lyceum Zeist houdt zich aan de regelingen zoals die door NUOVO vastgesteld zijn:

Omgangs- en intregriteitscode NUOVO

Klachtenregeling NUOVO

Privacyreglement personeel

Privacyreglement leerlinggegevens

Convenant sponsoring VO

Fraudeprotocol

Meldingsregeling vermoeden van misstand NUOVO

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Broertjes – zusjes regeling

Externe vertrouwenspersoon NUOVO Scholengroep

Meer weten over NUOVO? Bezoek de website.