Decanaat

Dit is het decaandeel van de website. Hier vindt u de namen van decanen, het mailadres voor de communicatie en belangrijke links voor het LOB-programma op het OLZ.

Decanen

  • Yvonne van Lammeren, decaan havo
  • Robert Peek, decaan vwo

Contact

  • ylammerencoret@openbaarlyceumzeist.nl
  • rpeek@openbaarlyceumzeist.nl

Olz.dedecaan.net is de digitale leeromgeving die het Openbaar Lyceum gebruikt voor havo en vwo leerlingen vanaf klas 3 voor LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Het helpt hen bij de keuze voor hun profiel en studie. Daaronder de landelijke kalender met open dagen, beurzen, proefstuderen, meeloopdagen, etc van onderwijsinstellingen in Nederland.