Decanaat

Dit is het decaandeel van de website. Hier vindt u de namen van decanen, het mailadres voor de communicatie en belangrijke links voor het LOB-programma op het OLZ.

Decanen

  • Yvonne van Lammeren, decaan havo
  • Robert Peek, decaan vwo

Contact

  • ylammerencoret@openbaarlyceumzeist.nl
  • rpeek@openbaarlyceumzeist.nl

Olz.dedecaan.net is de digitale leeromgeving die het Openbaar Lyceum gebruikt voor havo en vwo leerlingen vanaf klas 3 voor LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Het helpt hen bij de keuze voor hun profiel en studie. Daaronder de landelijke kalender met open dagen, beurzen, proefstuderen, meeloopdagen, etc van onderwijsinstellingen in Nederland.

Ieder schooljaar is de onderstaande site per oktober beschikbaar voor leerlingen en ouders/verzorgers. Informatie met inloggegevens wordt rond die tijd verstrekt.