Aanmelden brugklas 2024-2025

Bij het OLZ is iedereen welkom! Je kunt hier echt jezelf zijn, dat zeggen de leerlingen van onze school zelf. Het Openbaar Lyceum Zeist heeft net als voorgaande jaren veel ruimte voor plaatsing van leerlingen. We hebben ruim voldoende plekken voor leerlingen die ons op plaats 1 zetten.

Beschikbare plaatsen op het OLZ

Wij zijn een school die de afgelopen jaren rondom de 200 leerlingen heeft verwelkomd, waarbij wij nooit leerlingen hoefden uit te loten. Om ook in het nieuwe systeem uitloting te voorkomen, hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de capaciteit naar 300 leerlingen uit te breiden.

Op het OLZ hebben we vier verschillende brugklassen waaruit je kunt kiezen.

Welke keuze kan ik maken met mijn advies?

  • Voor brugklas mavo (tl)/havo (Havo-kansklas): met een tl/havo-advies van de basisschool. Er wordt in onze havo-kansklas op havoniveau lesgegeven.
  • Voor brugklas havo/atheneum: minimaal een havo-advies van de basisschool -met de keus voor het sport- of expressieprofiel.
  • Voor brugklas atheneum (vwo):een vwo-advies van de basisschool - met de keus voor het sport- of expressieprofiel.
  • Voor brugklas gymnasium: een vwo-advies van de basisschool.

Hoe gaat de aanmelding dan precies?

Dit gaat in overleg met je meester of juf van de basisschool en natuurlijk bespreek je dit met je ouders. Maar de basisschool meldt je bij de middelbare school aan. Dit moet in de week van 25-31 maart. Uiterlijk 25 april sturen wij een brief met informatie over de plaatsing bij ons op school.

Informatie voor je ouders over aanmelden

In groep 8 maken alle leerlingen de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart is de uitslag van de doorstroomtoets bekend. Deze uitslag kan hoger zijn dan het eerder gegeven voorlopig schooladvies. Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

Daarna wordt de keuze voor de middelbare school gemaakt.

Aanmeldweek(aanmeldweek tussen 15 maart en 31 maart)
Er is één centrale aanmeldweek. In overleg met je ouders meldt de basisschool jou in deze week aan op de middelbare school van jullie voorkeur. Dit gebeurt digitaal in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant (OT). Ouders ontvangen hiervoor een toestemmingsformulier waarop ze aangeven bij welke middelbare scholen hun kind aangemeld moet worden.

Maart: Aanmelden met een voorkeurslijst

Leerlingen maken 1 voorkeurslijst en kunnen hierin alle scholen met het bijpassende niveau in de omliggende regio’s meenemen: Utrecht/Stichtse Vecht, regio Utrecht Zuid en regio Utrecht West.

Het aantal voorkeurscholen dat moet worden opgegeven verschilt per regio. In onze regio (regio Utrecht Zuidoost) is het aantal scholen per brugklastype verschillend.

Voor onze brugklassen geldt dat je 6 verschillende scholen aan moet geven

Zet altijd de school waar je het liefst heen wil bovenaan. Dit formulier leveren je ouders ondertekend aan bij de basisschool.

Het is nog steeds mogelijk om een school buiten de regio Utrecht Zuidoost te kiezen. Dan geldt wel dat deze voorkeur als extra voorkeur wordt toegevoegd en neemt het aantal voorkeurscholen dus toe.

April(loting)
Na de sluiting van de aanmeldweek ontvang je uiterlijk 25 april een bericht van de middelbare school van je keuze.

Dit bericht kan bestaan uit één of, in geval van loting, meerdere van de drie onderstaande besluiten:

  • Het bericht dat je bent aangenomen.
  • Het bericht dat je bent uitgeloot. Dit kan voorkomen als er meer aanmeldingen dan plekken zijn.
  • Het bericht dat de school meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen omdat je extra ondersteuning nodig hebt. Zie leerlingen voor wie een uitgesteld plaatsingsbesluit geldt.

In alle gevallen ontvangen jullie hierover schriftelijk bericht van de middelbare school.

Leerlingen voor wie een uitgesteld plaatsingsbesluit geldt

Voor sommige leerlingen heeft een school voor voortgezet onderwijs een langere periode nodig om te bepalen of de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Scholen kunnen dan de aanmeldperiode verlengen van 6 weken naar 10 weken. Zij stellen ouders hiervan per brief op de hoogte. De leerling heeft extra onderwijsondersteuning nodig, maar de school biedt onvoldoende mogelijkheden hiervoor.

De school behoudt zorgplicht en is dan verplicht om samen met ouders een andere, passende school te vinden.

Lees hier de volledige tekst van het samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht

Aanmeldingen klas 1 schooljaar 2024-2025