Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De scholen die onderdeel zijn van NUOVO hebben een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een raad die bestaat uit drie geledingen: leerlingen, ouders en medewerkers. De MR draagt bij aan het optimaal functioneren van de school. De MR heeft als geheel een wettelijk vastgelegde adviserende en instemmende taak. En ook verschillende geledingen van de MR beoordelen de vraagstukken die voor hen relevant zijn. Het is van belang dat alle plekken ingevuld zijn.

De leden van de MR zijn:

Geleding leerlingen:
Jarno de Gier, V4A
Julian Nierkens, V4B
Kiki Wegener, A2C

Geleding ouders:
Jefta Smit
Afke Persoon
Gerhard Stoel

Geleding medewerkers:
Chaimae Boughlalah
Simone van Balen
Raymond Heisen
Koen Pomstra
Jessica Bliekendaal (secretaris)
Andrea Bliekendaal (voorzitter)

De MR is bereikbaar via het volgende mailadres: MR@olz.nl

Informatie over de MR en het medezeggenschapsreglement is opvraagbaar bij de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De scholengroep van NUOVO heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten vertegenwoordigers van alle scholen van de groep. Ook in deze raad zitten leerlingen, ouders en medewerkers.

Voor informatie over de GMR van NUOVO zie: https://www.nuovo.eu/medezeggenschap

Leerlingenraad en klankbordgroepen

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over alle zaken op school die de leerlingen raken. Op die manier wordt de inbreng van de leerlingen gebruikt bij de ontwikkeling van het schoolbeleid.

De leden van de leerlingenraad zijn:

 • Lars Kruitwagen, V6a (voorzitter)
 • Sanne van der Kolk, G3a (vicevoorzitter)
 • Philine van Ede, A3b (secretaris)
 • Julian Nierkens, G3a
 • Elin Mastop, A2b
 • Tiebe Groosman, V4d
 • Karlijn Sluiks, A1c
 • Lotte Janssen, G1a
 • Mats Overmans, HV1c
 • Teun van Ingen, G3a
 • Jarno de Gier, G3a
 • Djuule van den Bout, A1c
 • Jasmijn Staijen, V4a

Per email kunnen er vragen aan de leden van de leerlingenraad gesteld worden:
leerlingenraad@openbaarlyceumzeist.nl