Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De scholen die onderdeel zijn van NUOVO hebben een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een raad die bestaat uit drie geledingen: leerlingen, ouders en medewerkers. De MR draagt bij aan het optimaal functioneren van de school. De MR heeft als geheel een wettelijk vastgelegde adviserende en instemmende taak. En ook verschillende geledingen van de MR beoordelen de vraagstukken die voor hen relevant zijn. Het is van belang dat alle plekken ingevuld zijn.

De leden van de MR zijn:

Geleding leerlingen:
Lars Kruitwagen
Sanne van der Kolk

Geleding ouders:
Alexandra Haijkens
Vacature

Geleding medewerkers:
Chaimae Boughlala
Andrea Bliekendaal
Jessica Bliekendaal
Anja Schuerman
Rinke Klouwen (secretaris)
Cas van der Horst (voorzitter)

Michael Funke advies

De MR is bereikbaar via het volgende mailadres:   MR@Openbaarlyceumzeist.nl

Informatie over de MR en het medezeggenschapsreglement is opvraagbaar bij de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De scholengroep van NUOVO heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten vertegenwoordigers van alle scholen van de groep. Ook in deze raad zitten leerlingen, ouders en medewerkers.

Voor informatie over de GMR van NUOVO zie: https://www.nuovo.eu/medezeggenschap

Leerlingenraad en klankbordgroepen

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over alle zaken op school die de leerlingen raken. Op die manier wordt de inbreng van de leerlingen gebruikt bij de ontwikkeling van het schoolbeleid.

De leden van de leerlingenraad zijn:

Lisa Wormgoor
Josune Steenbeek
Luna van Nieuwpoort
Lars Kruitwagen
Sanne van der Kolk
Anoniem
Anomiem

Per email kunnen er vragen aan de leden van de leerlingenraad gesteld worden:
leerlingenraad@openbaarlyceumzeist.nl