Ons onderwijs

Het Openbaar Lyceum Zeist daagt je uit om prestaties te leveren, je grenzen te verleggen en je talenten te ontwikkelen. Hierbij word je geholpen door docenten, mentoren en andere medewerkers van de school.

Visie op leren

Je krijgt onderwijs waarin je als leerling een actieve rol hebt. We verwachten dit niet alleen van je tijdens de lessen, maar ook in de pauzes en tijdens buitenschoolse activiteiten. Je ontwikkelt daardoor zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Onze bedoeling is dat je als leerling, geïnspireerd en begeleid door je docenten, het maximale uit jezelf haalt. De school wil je daarbij helpen door een veilige, vertrouwde, uitdagende en afwisselende leeromgeving te bieden.

Talent

Het Openbaar Lyceum Zeist wil de talenten van de leerlingen in de brede zin van het woord helpen ontwikkelen waarbij we rekening houden met verschillen voor wat betreft belangstelling, manier van leren, niveau of tempo. Hoe doen wij dat concreet? Wij bieden realistisch en uitdagend onderwijs met betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Pedagogisch / didactische visie en aanpak

Het Openbaar Lyceum Zeist staat voor een herkenbaar positieve benadering van alle leerlingen. Wij zijn middelgrote school met een open cultuur, waardoor je je al snel thuis voelt. Maar wij hebben ook hoge verwachtingen van je prestaties. Als leerling ben je verantwoordelijk voor jezelf, je werk en je omgeving en ga je respectvol en verdraagzaam met elkaar om.

Tijdens de lessen houden de docenten je ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Wij weten dat niet alle leerlingen op dezelfde wijze leren. Daarom houden wij in onze lessen rekening met verschillen in niveau en tempo. De docenten gebruiken een variatie aan lesmethoden en materialen om de lessen voor alle leerlingen uitdagend te houden. Naast vakgebonden lessen leer je op het Openbaar Lyceum Zeist in vakoverstijgende projecten kennis en vaardigheden toe te passen.