Excursies

Zoals in de missie van het Openbaar Lyceum Zeist staat, willen wij leren binnen én buiten de les vormgeven. Leerlingen kunnen aan diverse buitenschoolse activiteiten deelnemen.

Dagexcursies

In alle klassen zijn er tijdens activiteitenweken excursies ter ondersteuning van de lessen. Het gaat hier om activiteiten in het kader van cultuureducatie; als aanvulling bij de onderbouwprofielen Sport en Expressie, bij de vakken Culturele en Kunstzinnig Vorming (CKV) en Klassieke en Culturele Vorming (KCV).

Waar gaan we heen?

In de 4 havo en 5 vwo kunnen de leerlingen een keuze maken uit diverse reizen. De reisdoelen verschillen per jaar en zijn ook afhankelijk van de aanmeldingen. Deze reizen worden in de lessen voorbereid.

Gymnasiasten kunnen aan de Rome reis deelnemen, Vwo 5 leerlingen gaan naar Berlijn. Beide reizen kenmerken zich door culturele activiteiten. Leerlingen in havo 4 kunnen ien keuze maken uit culturele reizen naar Polen, Schotland of golfsurfen in Spanje. In havo 4 en vwo 4 kunnen leerlingen die geselecteerd worden mee naar de Sonnenberg conferentie. Dit is een internationale jongeren conferentie in een conferentieoord in de Oberharz.