Wij bouwen aan BPS…!

Wij bouwen aan BPS…!

Heel blij waren we en zijn we nog steeds dat we op het OLZ toe kunnen komen aan fysiek onderwijs! Als het gaat om onderwijs weten we allang dat er veel gebeurt via de directe interactie. Leerlingen én docenten varen wel bij persoonlijk contact voor de meest efficiënte output...

En wat een geluk dat we op 7 oktober met de BPS-leerlingen de aftrap voor het nieuwe seizoen hebben kunnen beleven. Lonneke van Drunen heeft de nieuwe eerstejaars verder geïnformeerd over de mogelijkheden binnen BPS. De tweede- en hogerejaars kwamen bijeen in de aula om te horen hoe we BPS organisatorisch hebben opgezet, wie ieders coach is en op welke manieren een BPS-project opgestart kan worden. Ook hebben we teruggekeken op de achterliggende coronaperiode en gesproken over kansen en mogelijkheden in een mogelijke tweede lockdown. Als kers op de taart hebben Emma, Lars en Nadja verteld over hun project, dat vorig jaar is opgestart en nu verder wordt uitgevoerd. Het was mooi om te zien hoe onze BPS’ers zoeken naar uitdagingen om vol elan en enthousiasme verder te gaan.

De BPS-leerling zijn door hun hoogbegaafdheidscoach uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om het talentplan voor het huidige schooljaar verder te concretiseren. En dan kan iedere BPS’er (weer) aan de slag: op zoek naar prikkelende vragen, oplossingen, projecten, onderzoeken en vooral mooie uitdagingen!

Komend schooljaar wordt duidelijk of we er als school klaar voor zijn om als volwaardig lid toe te treden tot de Vereniging Begaafdheids ProfielScholen. Dit zal worden bepaald door middel van een zogenaamde audit, waarbij de school bezocht zal worden door een commissie. Deze audit zal plaatsvinden op donderdag 8 april 2021 en zal grotendeels bestaan uit een aantal kritische gesprekken met ieder binnen het OLZ die met BPS te maken heeft (gekregen). We hebben er vertrouw in dat we onze licentie binnen kunnen halen en met de tops én de kritische tips het BPS-beleid verder kunnen verankeren. Het doel blijft om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden het beste uit zichzelf te halen. Want ons motto is en blijft: alle leerlingen leren.

Wij bouwen verder aan BPS..!

Ook interessant