Het OLZ als begaafdheidsprofielschool voor wie meer kan én meer wil…!

Het OLZ als begaafdheidsprofielschool voor wie meer kan én meer wil…!

Het Openbaar Lyceum Zeist heeft als motto “Alle leerlingen leren” en is sinds oktober 2021 gecertificeerd lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Op 25 november vierde de school dit feestelijk en heeft rector Kees Jan Vreeker samen met de leerlingen de certificeringsplaquette op de muur bij de ingang van de school geschroefd.

De certificering als Begaafdheids Profiel School (BPS) is het resultaat van het werk van een grote groep betrokken docenten en mentoren en een grote leerlingengroep samen met hun ouders. Zij hebben met professionele ondersteuning van De DNKRS, Centrum voor begaafdheidsonderzoek en een interne ECHA-begaafdheidsspecialist gebouwd aan de erkenning van Begaafdheid Profiel School (BPS). De ECHA-specialist heeft de internationaal erkende opleiding voor European Council for High Ability (ECHA) afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De BPS-certificering is binnen, maar de school blijft werken aan onderwijs en de begeleiding voor meer- en hoogbegaafde leerlingen door middel van een individueel coachingstraject en het aanbieden van activiteiten buiten de reguliere lessen. Het belangrijkste is dat de leerling zichzelf kan zijn en daarin gekend en erkend wordt. Vanuit daar kan iemand werken aan leren, vaardigheden en dat vanuit zijn of haar eigen unieke talenten.

De hoogbegaafde leerlingen op het Openbaar Lyceum Zeist krijgen les op havo-, vwo- of gymnasiumniveau. Er is sprake van maatwerk op basis van een talentgesprek met de ECHA-specialist en een naar aanleiding daarvan opgesteld talentplan waarin staat waar een leerling goed in is en wat aandacht verdient. Naar aanleiding hiervan kan een hoogbegaafde leerling werken aan een eigen project of meedoen aan uitdagende activiteiten en gastlessen. Dit in overleg met zijn of haar eigen HB-coach. Inmiddels beschikt het Openbaar Lyceum Zeist over zo’n 25 docenten die naast een basis-coachopleiding getraind zijn in het begeleiden van hoogbegaafden.

Verder is er op de school is door leerlingen zelf de Rijke Ruimte ingericht. Dit is een gezellige multifunctionele werk- en ontmoetingsplek voor alle hoogbegaafde leerlingen op van klas één tot en met zes. Tweemaal per jaar is er voor alle BPS-ers een podium om zijn of haar project te delen met andere hoogbegaafde leerlingen tijdens de Talentmiddagen. Dit inspireert anderen om ook projecten op te pakken of mee te doen met andere activiteiten zoals schaken, lessen in gebarentaal of Cambridge Engels in de onderbouw.


Ook interessant