De profielwerkstukavond: live en bruisend als vanouds!

De profielwerkstukavond: live en bruisend als vanouds!

Dinsdag 20 december vond de traditionele presentatieavond van de profielwerkstukken plaats. Eindelijk weer, nadat de avond door Corona de twee voorgaande jaren niet door kon gaan.

De examenleerlingen sloten hun profielwerkstuk af met een lezing of met een kraampje op de markt. Met al deze leerlingen, ouders en familie, voorexamenleerlingen, docenten, vrienden en oud-leerlingen – bij elkaar vele honderden mensen - was het weer een bruisende avond. De onderwerpen waren divers. Zomaar een greep uit het aanbod van bijna honderd onderzoeken. Er was aandacht voor de woningmarkt. Meerdere profielwerkstukken gingen over verschillen tussen mannen en vrouwen en ook feminisme kwam een aantal keren aan bod. Duurzaamheid was een belangrijke invalshoek, bij maatschappelijk ondernemen, de zorg, het leven in de stad, ontwerpen, energievoorziening van het OLZ, energieproductie met algen, afbreekbaarheid van plastic. Er werd van alles (na)gebouwd, zoals een fiets aangedreven met een maaimachinemotor (niet echt duurzaam…) of Romeinse parfums. De leerlingen vonden het van tevoren best spannend met zoveel publiek maar zo gauw ze begonnen waren merkten ze dat zij de experts waren en het goed aankonden. Zo was de avond ook voor hen een mooie manier om het profielwerkstuk waar ze maanden aan gewerkt hadden in het openbaar voor zoveel mensen af te sluiten.


Ook interessant