Cambridge diploma!

Cambridge diploma!

Afgelopen schooljaar heeft wederom een groep H4- en V5-leerlingen zich op school voorbereid op het Cambridge examen. Het examen vond plaats in juni en werd in Utrecht afgenomen door de British Council.

In de zomervakantie ontvingen de leerlingen hun resultaten. Op 20 september volgde een feestelijke uitreiking in de aula. Na de afgelopen Corona jaren was het eindelijk weer mogelijk voor familie en vrienden om de uitreiking bij te wonen en daar is ook dankbaar gebruik van gemaakt! We zijn ontzettend trots op deze groep excellente leerlingen die in een buitengewoon schooljaar ook nog eens een extra uitdaging op zich namen.

Congratulations everyone! Well done!

Ook interessant