Toelichting ouderbijdrage

Door de school worden excursies e.d. georganiseerd die niet uit het schoolfonds bekostigd worden en waarvoor u geen tegemoetkoming in de studiekosten kunt aanvragen (zie hierboven). Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Ouders en leerlingen voor wie de eigen bijdrage een groot probleem is kunnen beroep doen op de Stichting Leerkansen Zeist of het noodfonds van de school.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

  • Vrijwillige schoolbijdrage: € 125,-
  • Bijdrage garderobekastje € 15,50
  • Cultuurbijdrage € 17,-
  • Brugklasdagen € 45,-
  • Bijdrage Havo-kansklas € 80,-
  • Profielbijdrage € 180,-

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten en voorzieningen voor leerlingen bekostigd die de school belangrijk vindt maar die we met het geld van het ministerie niet of maar gedeeltelijk kunnen betalen. Het gaat dan om introductie-activiteiten, excursies, buitenlesactiviteiten, sportdagen, de mediatheek, diploma-uitreiking, U-talent (samenwerking met de Universiteit Utrecht), ondersteuning leerlingenraad en GSA, inrichting leerling ruimten, noodfonds reizen.

Uit de cultuurbijdrage worden voorstellingen op school en culturele excursies bekostigd. De bijdrage voor de brugklasdagen is voor de uitgebreide introductie van de brugklassen, zowel aan het begin van het jaar als tijdens de brugklasdagen in september

De profielbijdrage voor Sport, Expressie en Gymnasiumxtra in de onderbouw (€ 180,-) worden gebruikt voor de profiel specifieke vakken op de lessentabel en voor activiteiten en excursies in de activiteitenweken en aan het einde van het schooljaar. In de Havo-Kansklas (€ 80,-) is de bijdrage bestemd voor activiteiten en excursies in de activiteitenweken.

Voor de buitenlandse reizen in de bovenbouw wordt een bijdrage gevraagd die afhangt van de reis. Leerlingen die niet meegaan op buitenlandse reis volgen een vervangend programma op school.