Thesissymposium U-Talent klas 6

Thesissymposium U-Talent klas 6

Afgelopen dinsdag 6 januari was het thesissymposium voor de U-Talentleerlingen uit klas 6, waarbij in Utrecht ongeveer 100 leerlingen uit de regio hun bevindingen hebben mogen presenteren.

De thesis is een vervanging van het profielwerkstuk, waarbij leerlingen in groepjes in samenwerking met een wetenschapper van de universiteit Utrecht een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, en hierbij een onderzoeksartikel schrijven. Hier zijn ze vorig schooljaar al mee gestart, en na meerdere onderzoeksdagen op de universiteit hebben ze de resultaten van het onderzoek triomfantelijk kunnen presenteren. Van het OLZ hebben twee leerlingen meegedaan: Lara van den Broek en Bente Wiggers. Lara heeft samen met een leerling van een andere school een onderzoek gedaan naar de beginselen van de formele logica, een tak van de wiskunde waarbij secuur kan worden nagegaan of een deductieve redenatie wel of niet valide is. En Bente heeft samen met twee leerlingen van andere scholen onderzoek gedaan naar de werking van Canopy 5, een proteïne die in het menselijk lichaam helpt bij het assembleren van antilichamen, waarbij ze specifiek gekeken hebben naar de invloed hiervan op immunoglobine M. Het artikel van Bente en cohort was zelfs zodanig goed dat ze daarmee in de top 3 beste artikelen van de hele jaarlaag zijn geëindigd, een enorm knappe prestatie! Allebei van harte gefeliciteerd met het succesvol afronden van het onderzoek, en met het geven van twee hele mooie presentaties!

Ook interessant