Getuigschriftenuitreiking U-Talent

Getuigschriftenuitreiking U-Talent

Op donderdag 30 maart was het voor de U-Talent academyleerlingen uit vwo 6 zover, de afsluiting van het programma in het academiegebouw in Utrecht: de getuigschriftenuitreiking. Na twee jaar lang een verdiepingsprogramma voor de bètavakken te hebben gevolgd aan de Universtiteit Utrecht hebben ze hiermee het programma officieel succesvol afgerond!

Hierbij hebben ze verschillende modules gevolgd die dieper op de bètavakken ingaan, bijvoorbeeld over hoe zonnepanelen nou precies werken, hoe je zelf een game kan programmeren, wat de biologie achter tumoren is, af hoe we naar buitenaards leven zoeken. Daarnaast hebben ze allemaal in plaats van het profielwerkstuk via de universiteit een thesis geschreven, met een wetenschapper van de universiteit als wetenschapper, oftewel ze hebben al daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan. Onze school was de afgelopen twee jaar goed vertegenwoordigd met tien leerlingen (van links naar rechts: Alexander, Job, Lidwine, Hylke, Jacco, Emma, Isa, Yula, Casijn, Lars), er was zelfs geen enkele andere school waarvan zoveel leerlingen meededen. Binnenkort start ook weer de werving voor de nieuwe lichting leerlingen die volgend jaar in vwo 5 met het Academyprogramma gaan starten, wat hopelijk weer net zo'n grote groep wordt. Maar eerst nog complimenten en felicitaties voor deze lichting waar onze school enorm trots op kan zijn!

Ook interessant