Meer- en hoogbegaafd

Een gemiddelde school kan rekenen op ongeveer 10% hoogbegaafde en onderpresterende hoogbegaafde leerlingen. Het is voor hun ontwikkeling - zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief - belangrijk dat ze worden herkend en erkend. In 2018 is het Openbaar Lyceum daarom lid geworden van de Vereniging Begaafdheids Profielscholen.

Het OLZ als BPS-school: voor wie meer kan én meer wil….!

Daarmee gaat het OLZ zich toe leggen op verbreden en vergroten van kennis omtrent meer- en hoofdbegaafdheid en het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en specifieke begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen. We ontwikkelen een traject om de leerlingen in beeld te krijgen en via een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma zorgvuldige begeleiding te realiseren. We bouwen aan BPS!

In onze school willen we dat aanbieden door:

  • het schrijven van een individueel Talentplan voor elke HB-leerling die zich heeft aangemeld; individuele begeleiding door BPS-coaches op studievaardigheden, sociaal- emotionele problemen, onderpresteren en omgaan met hoogbegaafdheid;
  • het versnellen, verdiepen en verbreden van het onderwijsaanbod door middel van toegespitst maatwerk en uitdagende modules
  • het mogelijk maken van vervroegd examens in een of meer vakken
  • een goed uitgeruste Rijke Ruimte als verrijkingslokaal voor ontmoetingen, uitwisselen van ervaringen en het verrichten van projectwerk door hoogbegaafden

Het OLZ heeft een BPS-werkgroep waarin we met specialisten, coaches en docenten samenwerken, en contact hebben met ouders en scholen in de directe omgeving.

Meer informatie?

Voor vragen kunt u zich richten tot Mw. L.van Drunen, Hoogbegaafdheidsspecialist OLZ

Volg de link hieronder om naar de BPS-folder te gaan: