Magister

Via de schoolsite kunnen ouder(s)/verzorger(s) inloggen op het oudergedeelte van Magister. Op deze manier kunt u de cijfers van uw zoon/dochter inzien, uw NAW gegevens controleren en de absentieregistratie van uw zoon/dochter raadplegen. Het wachtwoord en de inlogcode worden eenmalig via de administratie verstrekt en zijn niet aan te passen. Wij vragen u deze codes zorgvuldig te bewaren om misbruik door derden te voorkomen. Wanneer er problemen zijn met het inloggen, kunt u dit doorgeven aan de leerlingadministratie in Zeist (Tel. 030-6914518)