Kom (online) langs

Open dagen en avonden op een andere manier

In verband met het coronavirus worden er ook in het voortgezet onderwijs maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dit betekent voor de NUOVO scholen dat oriëntatie op het voortgezet onderwijs anders wordt vormgegeven dan gebruikelijk.

Informatiemiddag/avond voor groep 7 & 8 en ouders

Deze zullen online plaatsvinden op woensdag 6 en donderdag 7 januari 2021

- 16.30-17.30 uur
- 19.00-20.00 uur

Vooraf aanmelden. Medio december wordt hiervoor een aanmeldingslink op de website geplaatst.

Online open dag

Op zaterdag 16 januari van 10.00-14.00 uur geven wij door middel van livestream rondleidingen, videogesprekken en via video's een zo volledig mogelijk beeld van onze school. Hiervoor wordt een speciale site ingericht. Tijdens de open dag wordt een link om onze school online te bezoeken op de website geplaatst.

Vragenuurtjes

6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 en 27 januari 2021.

Informatie volgt.

Meeloopmiddag (voor groep 8 leerlingen)

De open lesmiddag voor leerlingen van groep 8 zal wél plaatsvinden. Er is dan alleen toegang voor leerlingen (dus geen ouders). Ouders dienen hun kinderen zelf aan te melden voor deze open lesmiddagen en deelname door te geven aan de leerkracht(en) van hun kind.
Open lesmiddagen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen van groep 8.

Woensdag 27 januari 2021
14.00-16.15 uur

Opgeven voor de meeloopmiddag kan tot en met 20 januari 17.00 uur via de link hieronder.

Mocht bovenstaande berichtgeving veranderen door aanscherping of versoepeling vanuit het RIVM of de overheid, dan is deze informatie steeds terug te vinden zijn op onze website; https://www.nuovo.eu/corona.