Kom langs!

Open dagen en avonden op een andere manier

In verband met het coronavirus worden er ook in het voortgezet onderwijs maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dit betekent voor de NUOVO scholen dat oriëntatie op het voortgezet onderwijs anders wordt vormgegeven dan gebruikelijk.

Informatie middag/avond voor groep 7 & 8 en ouders

Deze zullen online plaatsvinden op woensdag 6 en donderdag 7 januari 2021

- 16.30-17.30 uur
- 19.00-20.00 uur

Vooraf aanmelden. Medio december wordt hiervoor een aanmeldingslink op de website geplaatst.

Open dagen

Op dit moment wordt door de VO-raad met klem geadviseerd om geen fysieke bijeenkomst op school te organiseren. Dit houdt in dat wij tot 1-01-2021 in ieder geval géén fysieke open dagen op onze scholen zullen laten plaatsvinden. Mocht de situatie veranderen, dan zullen we opnieuw bekijken of er weer open dagen of avonden plaatsvinden, maar met een beperkt aantal bezoekers.

Kinderen uit groep 7 (met hun ouders) kunnen dit schooljaar per definitie geen scholen bezoeken in januari en februari. Houd de website in de gaten want, afhankelijk van de dan geldende regels, komen er extra open dagen of open lesmiddagen in juni 2021.

Vragenuurtjes

6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 en 27 januari 2021.

Informatie volgt.

Meeloopmiddag (voor groep 8 leerlingen)

De open lesmiddag voor leerlingen van groep 8 zal wél plaatsvinden. Er is dan alleen toegang voor leerlingen (dus geen ouders). Ouders dienen hun kinderen zelf aan te melden voor deze open lesmiddagen en deelname door te geven aan de leerkracht(en) van hun kind.
Open lesmiddagen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen van groep 8.

Woensdag 27 januari 2021
14.00-16.15 uur

Opgeven voor de meeloopmiddag vooraf is nodig en kan via de link die op de website wordt geplaatst.


Mocht bovenstaande berichtgeving veranderen door aanscherping of versoepeling vanuit het RIVM of de overheid, dan is deze informatie steeds terug te vinden zijn op onze website;https://www.nuovo.eu/corona.