FAQ BPS - begaafdheidsprofielschool

1. Wie mag deelnemen aan het BPS-programma?

Iedereen die hoogbegaafd is getest en/of met succes voltijds hoogbegaafdenonderwijs heeft doorlopen op de basisschool. De leerkracht van de basisschool zal dit doorgeven bij de aanmelding en bespreken in de overdracht.

In de loop van het eerste jaar wordt de CBO-screening afgenomen op vrijwillige basis. Soms vallen leerlingen hierin op en wordt in overleg besloten om in te stromen bij BPS.

2. Wie zijn de BPS-coaches? Hoe zijn ze opgeleid?

We hebben 25 BPS-coaches op het OLZ. Dit zijn docenten die affiniteit hebben met meer- en hoogbegaafden en soms zelf hoogbegaafd zijn. Zij hebben een basisopleiding oplossingsgericht coachen gevolgd. Aanvullend worden zij getraind in het coachen van hoogbegaafden door externe deskundigen en de twee ECHA-specialisten hoogbegaafdheid van het OLZ. Meerdere keren per jaar vindt er intervisie plaats onder de coaches. Een derde ECHA-specialist is in opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

3. Wat kun je van een BPS-coach verwachten?

De BPS-coach volgt de leerlingen door het jaar heen. Zij helpen bij het maken van een aangepast programma, begeleiden bij projecten en helpen met leren leren en organiseren. Zij houden contact met de mentor. In de onderbouw werken we meestal in kleine groepjes, in de bovenbouw meer individueel. De coach ziet de leerlingen met regelmaat eens in de paar weken of vaker als dit even nodig is. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn, dan wordt de hulp ingeroepen van het interne zorgteam.

4. Hoe is de begeleiding in de Rijke Ruimte georganiseerd?

De Rijke Ruimte is alle dagen geopend. Op sommige momenten is er een docent in de Rijke Ruimte aanwezig om vragen te beantwoorden en te helpen, op andere momenten niet. De leerlingen werken dan zelfstandig aan de hand van een eigen werkplan. De coach begeleidt de voortgang in gesprekken op afspraak.

5. Hoe wordt een project opgezet en uitgevoerd binnen BPS-uren?

Samen met de BPS-coach kiest de leerling voor een (onderzoeks)vraag en zet een plan van aanpak op om tot uitvoering over te kunnen gaan. Elke leerling mag zelf onderzoeksvraag bedenken maar die kan via een docent worden aangereikt; ook de database gevuld met verrijkingsopdrachten is een goede bron. De leerling bepaalt zelf zijn strategie en wordt begeleid in de uitvoering door zijn BPS-coach; niets hoeft, alles kan, de leerling heeft zelf de regie.

6. Op welke manier wordt verrijkingswerk beoordeeld of verzameld?

Alle BPS-leerlingen hebben een digitaal portfolio, waarin zij alles bijhouden aan verrijking of verdieping. Na verloop van tijd ontstaat er een goed gevuld portfolio, wat zij goed kunnen gebruiken bij het inschrijven op een vervolgopleiding.

7. Worden er gezamenlijke activiteiten aangeboden voor BPS-leerlingen?

Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd voor BPS-leerlingen om de eigen nieuwsgierigheid te ontdekken, voeden en te delen. Zo zijn er 3 bijeenkomsten per jaar waarin leerlingen elkaar iets laten zien over hun project of onderzoek. Dit werkt inspirerend en stimulerend. Ook wordt er met regelmaat gekeken naar wat leerlingen zelf graag willen toevoegen aan het aanbod en hoe we dit kunnen organiseren. Zo wordt er een schaaktoernooi georganiseerd op school door leerlingen, zijn er lessen gebarentaal gegeven, komt Rusland-kenner Nicolaas Kraft van Ermel vertellen over de oorlog in Oekraine, bezoeken we de tweede kamer en gaan we in gesprek met Rudmer Heerema over begaafdheid en het onderwijs, worden olympiades voorbereid en bezoeken we de BPS leerling-conferentie.

8. Is verrijking verplicht?

Nee, BPS-projecten of deelname aan activiteiten zijn juist de vrije keuze van elke BPS-leerling. Als blijkt dat de leerling meer behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling of studievaardigheden is daar ook alle ruimte voor, uiteraard in overleg met de BPS-coach.